Grøn omstilling

Grøn omstilling

Se efter bladmærket, når du køber grøn strøm

For at sikre kvaliteten af kundernes grønne strømvalg, har Forbrugerombudsmanden indført en national mærkningsordning på området. Du kan finde Forbrugerombudsmandens beskrivelse af ordningen her. Når man tilbyder grønne elaftaler, der lever op til bestemte krav, kan man med ordningen mærke dem med enten ét eller to grønne blade.

Hvad er forskellen på ét grønt blad og to grønne blade?

Elprodukter med ét grønt blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to grønne blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug. Derudover foretages der klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm (el. vindstrøm, solenergi, osv.) i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Vi støtter klimavenlig strøm

Siden 2018 har Samstrøm satset på vindenergi. Samstrøm køber vindmøllecertifikater der altid matcher vores kunders forbrug 100% – vi er derfor med til at understøtte den grønne omstilling.

Det er ikke for at tjene flere penge, at Samstrøm tilbyder grøn strøm, men fordi Samstrøms ejere alle har et ønske og en målsætning om at værne om miljøet og undgå brugen af fossile brændstoffer så meget som muligt.

Samstrøms produkter er reguleret med de faktisk øgede omkostninger der er forbundet med indkøbet af vindmøllecertifikater.

  • For en standard ”beboer i en lejlighed”, koster det således mindre end 2 kr. ekstra om måneden set i forhold til kundernes nuværende pris. (forbrug på 2.000 kWh/år).
  • For en standard ”husstand (2 voksne og 2 børn) i et parcelhus” koster det mindre end 4 kr. om måneden set i forhold til kundernes nuværende pris (forbrug på 4.000 kWh/år).

For denne relativt lille merpris er du som Samstrøm kunde med til at gøre en betydelig forskel for miljøet.

Så let er det...

Tre steps er hvad der skal til før du har oprettet dig som elkunde hos Samstrøm.

Vælg det produkt der passer din husstand bedst

P

Tilmeld dig og opret en aftale

Z

Du modtager din kontrakt