Ladebokse

Smart opladning til din bil

Én samlet ladeløsning

Vi har lavet en samlet pakke, så du nemt og bekvemt kan lade din elbil eller plygin-hybrid derhjemme.

Du får en simpel og elegant ladeboks fra Zaptec, der er fremtidssikret og af høj kvalitet og vores pris er inklusiv installation af boksen. Med vores serviceaftale får du fuld support og vi sørger selvfølgelig for afgifstrefusionen, hvis du betaler afgift af din strøm.

Med vores Monta-app får du adgang til et stort offentligt ladenetværk og med en variabel elpris kan app’en sørge for at du altid lader, når strømmen er billigst.

Smart. Simpel. Smuk.

Zaptec Go, designet og fremstillet i Norge.

Norske Zaptec har på baggrund af førende norsk grøn teknologi bygget verdens mindste oplader, der er lige så elegant på indersiden som den er enkel på ydersiden. Zaptec Go er fyldt med premium-teknologi og altid tilsluttet WiFi og 4G LTE-M, og opdaterer sig automatisk med de nyeste funktioner og opdateringer. Alt du skal gøre er at oplade din bil.

Mulighed for at forbinde Zaptec Go med appen “Monta”. Brug “Smart Charge” og oplad når strømmen er billigst eller mest klimavenlig + Mange andre funktioner.

Se Zaptec Go Produktark

Spørgsmål. Råd. Vejlednining.

Vi vil altid gerne hjælpe.

Hvordan virker app’en? Hvor lang er leveringstiden? Kan alle biler lade på en Zaptec Go ladeboks? Uanset om det er den første ladeboks eller om du har flere års erfaring med elbiler, så kan der være spørgsmål som kræver afklaring. 

Du kan altid skrive til os på mail@samstrom.dk og vi kan også fanges på telefon 96 60 00 33 i hverdagene. Telefonerne er åbne for henvendelser mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.30 og fredag kl. 8.00 – 13.00. 

Kvinde med ladekabel ved bagagerum til hvid bil.

Bestil din ladeboks her

Ja tak, jeg vil gerne bestille ladeløsningen fra Samstrøm til 5.000 kr. Ladeløsningen er inkl. elaftale og serviceaftale til 49 kr./md.

  Er du allerede elkunde hos os?
  Kundeinfo


  Tilkøb
  Zaptec Ladekabel (7 m. type 2) 1.999 kr.Zaptec Holder til ladekabel 399 kr.

  Har du allerede en ladeboks vi skal afmontere?
  Nedtagning foretages ved installation. Den reduceret pris er 4.000 kr.

  Beregnet pris

  5.000 kr.

  6.999 kr.

  5.399 kr.

  7.398 kr.

  4.000 kr.

  5.999 kr.

  4.399 kr.

  6.398 kr.

  Betaler du fuld elafgift af dit strømforbrug?
  Kunder med elvarme, solceller eller anden form for afgiftsfritaget strømproduktion kan ikke få refusion for strøm til ladebokse.


  Jeg giver samtykke til, at Samstrøm A/S må sende mig informationer og tilbud på e-mail.Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen på mail@samstrom.dk

  Vær opmærksom på at udfylde spørgeskema forud for installation. Link til spørgeskema kommer i bekræftelsesmail.

  Samlet mindstepris for 6 mdr. kr. 5.294,- Du har 14 dages fortrydelsesret.

  Q

  AFTALETEKST – REN SPOT

  Ved køb af ladeboks bliver din nye elaftale Samstrøm REN SPOT. Vores elaftale er med grøn strøm og variabel elpris, så du har mulighed for at lade, når strømmen er billigst.

  Der er indgået aftale om levering af el mellem:

  Samstrøm A/S
  CVR-nr. 36054697
  Europavej 2
  7430 Ikast
  (herefter ”Elleverandøren”)

  og

  Kund (en/erne) på den indtastede adresse
  (herefter ”Kunden”)

  med start snarest muligt efter aftalens indgåelse.

  Det valgte elprodukt er: Samstrøm REN SPOT.

  Produktets pris: Afregning til spotprisen på Nord Pool (variabel pris) med et tillæg på 13,44 øre/kWh.

  Herudover køber Elleverandøren net- og systemydelser af Kundens Netselskab og Energinet og fakturerer Kunden for levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser (transport), elafgifter mv. i henhold til enhver tid gældende priser.

  Abonnementspris: 17,50 kr. pr. måned pr. leveringsadresse

  Aftalens ophør: Aftalen kan opsiges med dags varsel, og der er ingen bindingsperiode. Herudover har Kunden en lovbestemt fortrydelsesret, som kan anvendes 14 dage efter indgåelsen af nærværende aftale.

  Leveringsbetingelser

  De almindelige betingelser for Samstrøm A/S ved salg af produktet Samstrøm REN SPOT og Samstrøm REN SPAR (herefter ”Leveringsbetingelserne”) udgør en integreret del af aftalen. De til enhver tid gældende regler kan findes ved at klikke på linket her.

  Elleverandøren forbeholder sig retten til at varsle ændringer i aftalens vilkår og Leveringsbetingelserne i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. Leveringsbetingelserne afsnit 13 (Ikrafttrædelse og ændringer). Alle ændringer til ugunst for Kunden skal adviseres individuelt med mindst 3 måneders forudgående varsel.

  Oplysning om Elleverandørens til enhver tid gældende priser og gebyrer kan findes på hjemmesiden www.samstrom.dk/produkter/. Opmærksomheden henledes på, at Kunden tillige står i et aftaleforhold til sit lokale Netselskab i overensstemmelse med Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser, jf. Leveringsbetingelsernes afsnit 2 (Forholdet mellem Kunden og Netselskabet).

  Fakturering

  Elleverandøren fakturerer privatkunder bagud pr kvartal på baggrund af kundens faktiske forbrug i kvartalet, og acontofakturerer for det kommende kvartal. Elleverandøren fakturerer erhvervskunder månedsvis bagud, på baggrund af kundens faktiske forbrug i perioden. En gang årligt laves en årsopgørelse.

  Fortrydelsesret

  Kunden kan træde tilbage fra aftalen i 14 dage fra aftalens indgåelse. Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Elleverandøren om, at Kunden ønsker at fortryde aftalen.

  Kunden kan vælge at benytte standardformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

  Har Kunden anmodet Elleverandøren om leveringsstart inden udløbet af fortrydelsesretten, og vælger Kunden at udnytte retten til at fortryde aftalen, er Elleverandøren berettiget til at opkræve betaling for den elektricitet, der er leveret, inden aftalen blev bragt til ophør.

  Fraflytning

  Hvis Kunden flytter, fortsætter Aftalen på den nye adresse. Flytning skal derfor meddeles til Elleverandøren senest 14 dage før flyttedagen. Flytning til et andet netområde vil dog kunne indebære ændring af den samlede pris pr. kWh. Hvis aftalen af tekniske årsager ikke kan flyttes helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af kunden.

  Slutafregning

  I tilfælde af Aftalens ophør er Elleverandøren forpligtet til at fremsende en slutafregning til Kunden inden 6 uger fra ophør

  Du accepterer aftalen om levering af el samt Samstrøms almindelige betingelser for salg af el