Produkter

Find den strøm, der passer din husstand bedst…

Hos Samstrøm har vi to produkter REN SPOT og REN SPAR at vælge imellem. Herunder kan du komme tæt på hvert produkt og finde frem til det, der passer din husstand bedst. I formularen længere nede på siden kan du vælge dit produkt og tilmelde dig ved at sende formularen ind.

Q

REN SPOT - DETALJER

Din pris for strøm ændrer sig både i forhold til, hvornår du bruger strømmen og i forhold til, hvad prisen er på markedet for den time, hvor du bruger strømmen. Dvs. priserne følger den nordiske elbørs Nordpool og du kan følge priserne her.

Den estimerede pris eksklusiv afgifter til staten og nettariffer har vi beregnet som en gennemsnitspris ud fra den seneste måneds priser for gennemskuelighedens skyld. Dine udgifter til afgifter og tariffer er obligatoriske og de er de samme uanset, hvilken el-leverandør du vælger.

Den estimerede pris for afgifter til staten og nettariffer har vi også beregnet som en gennemsnitspris ud fra den seneste måneds priser for gennemskuelighedens skyld. Der er i beregningen taget udgangspunkt i en privat husstand med et årligt forbrug på 4.000 kWh.

Din samlede pris består af

 • Den rene elpris pr. kWh + tillæg på 6,12 øre/kWh
 • Afgifter og tariffer
 • Månedligt abonnement

Den samlede el-pris svinger og er afhængig af mange faktorer og forskellige aktører. Derfor bruger vi den estimerede kWh-pris, for at vores kunder har mulighed for at sammenligne produktet med andre leverandører.

Den rene el-pris pr. kWh var sidste måned 195 øre (estimeret)

Afgifter og tariffer pr. kWh var samlet sidste måned 138 øre (estimeret)
Udgifter til levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser (transport), elafgifter mv. viderefaktureres i henhold til de til enhver tid gældende priser, som vores kunders netselskaber og Energinet kræver.

Samlet pris 339,12 øre

Alle priser er inkl. moms.

Månedligt abonnement

Det månedlige abonnement for REN SPOT er 10 kr.

Bindingsperiode

Vi har ingen bindingsperiode, så du kan frit skifte, hvis du ønsker at prøve noget andet.

Q

REN SPAR - DETALJER

Din pris for strøm ændrer sig både i forhold til, hvornår du bruger strømmen og i forhold til, hvad prisen er på markedet for den time, hvor du bruger strømmen. Dvs. priserne følger den nordiske elbørs Nordpool og du kan følge priserne her.

Den estimerede pris eksklusiv afgifter til staten og nettariffer har vi beregnet som en gennemsnitspris ud fra den seneste måneds priser for gennemskuelighedens skyld. Dine udgifter til afgifter og tariffer er obligatoriske og de er de samme uanset, hvilken el-leverandør du vælger.

Den estimerede pris for afgifter til staten og nettariffer har vi også beregnet som en gennemsnitspris ud fra den seneste måneds priser for gennemskuelighedens skyld. Der er i beregningen taget udgangspunkt i en privat husstand med et årligt forbrug på 5.000 kWh.

Din samlede el-pris består af

 • Den rene elpris pr. kWh
 • Afgifter og tariffer
 • Månedligt abonnement

Den samlede el-pris svinger og er afhængig af mange faktorer og forskellige aktører. Derfor bruger vi den estimerede kWh-pris, for at vores kunder har mulighed for at sammenligne produktet med andre leverandører.

Den rene el-pris pr. kWh var sidste måned 189 øre (estimeret)
Vi anbefaler kun REN SPAR, hvis dit årlige elforbrug forbrug er større end 4.560 kWh.

Afgifter og tariffer pr. kWh var samlet sidste måned 138 øre (estimeret)
Udgifter til levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser (transport), elafgifter mv. viderefaktureres i henhold til de til enhver tid gældende priser, som vores kunders netselskaber og Energinet kræver.

Samlet pris 333 øre

Alle priser er inkl. moms.

Månedligt abonnement

Det månedlige abonnement for REN SPAR er 36,25 kr.

Bindingsperiode

Vi har ingen bindingsperiode, så du kan frit skifte, hvis du ønsker at prøve noget andet.

Diverse

Det maksimalt tilladte årlige forbrug for REN SPAR er 25.000 kWh/år.

Alle priser er inkl. moms.

Vi har taget det grønne valg for dig

REN SPOT og REN SPAR er med fuld afdækning af dit forbrug med vindmøllecertifikater. Vi kan tillade os at kalde det grøn strøm, fordi vi køber vindmøllecertifikater, der dækker alle vores kunders forbrug 100%.

I dag er det ikke muligt at levere strøm til forbrugernes stikkontakter udelukkende baseret på vedvarende energi. Al strøm bliver blandet sammen i elnettet, før det når ud til forbrugernes stikkontakter, men med vindmøllecertifikater sikrer vi, at du er med til at bidrage til den grønne omstilling. Netop derfor kan vi med god samvittighed mærke vores produkt med det grønne blad i mærkningsordningen for grøn strøm

Tilmeld dig og få bæredygtig strøm

  Leverandørskifte
  Leveringsadresse


  Vi vil efter din tilmelding fremsende dig en aftalebekræftelse på dit produktvalg hos Samstrøm.


  Eldeklaration

  Deklarationen viser, hvilke energikilder, der er medregnet til dit elkøb samt de tilknyttede miljøpåvirkninger. Samstrøm køber vindmøllecertifikater, der dækker alle vores kunders forbrug 100% og derfor vil du også kunne se i deklarationen, at det kun er vind, der fremgår under energikilder anvendt til elfremstillingen for dit produkt.

  Hent eldeklarationen her

  Så let er det...

  Tre steps er hvad der skal til før du har oprettet dig som elkunde hos Samstrøm.

  Vælg det produkt der passer din husstand bedst

  P

  Tilmeld dig og opret en aftale

  Z

  Du modtager din kontrakt

  AFTALETEKST - REN SPOT

  Der er indgået aftale om levering af el mellem:

  Samstrøm A/S
  CVR-nr. 36054697
  Europavej 2
  7430 Ikast
  (herefter ”Elleverandøren”)

  og

  Kund (en/erne) på den indtastede adresse
  (herefter ”Kunden”)

  med start snarest muligt efter aftalens indgåelse.

  Det valgte elprodukt er: Samstrøm REN SPOT.

  Produktets pris: Afregning til spotprisen på Nord Pool (variabel pris) med et tillæg på 6,125 øre/kWh.

  Herudover køber Elleverandøren net- og systemydelser af Kundens Netselskab og Energinet og fakturerer Kunden for levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser (transport), elafgifter mv. i henhold til enhver tid gældende priser.

  Abonnementspris: 10 kr. pr. måned pr. leveringsadresse

  Aftalens ophør: Aftalen kan opsiges med dags varsel, og der er ingen bindingsperiode. Herudover har Kunden en lovbestemt fortrydelsesret, som kan anvendes 14 dage efter indgåelsen af nærværende aftale.

  Leveringsbetingelser

  De almindelige betingelser for Samstrøm A/S ved salg af produktet Samstrøm REN SPOT og Samstrøm REN SPAR (herefter ”Leveringsbetingelserne”) udgør en integreret del af aftalen. De til enhver tid gældende regler kan findes ved at klikke på linket her.

  Elleverandøren forbeholder sig retten til at varsle ændringer i aftalens vilkår og Leveringsbetingelserne i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. Leveringsbetingelserne afsnit 13 (Ikrafttrædelse og ændringer). Alle ændringer til ugunst for Kunden skal adviseres individuelt med mindst 3 måneders forudgående varsel.

  Oplysning om Elleverandørens til enhver tid gældende priser og gebyrer kan findes på hjemmesiden www.samstrom.dk/produkter/. Opmærksomheden henledes på, at Kunden tillige står i et aftaleforhold til sit lokale Netselskab i overensstemmelse med Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser, jf. Leveringsbetingelsernes afsnit 2 (Forholdet mellem Kunden og Netselskabet).

  Fakturering

  Elleverandøren fakturerer privatkunder bagud pr kvartal på baggrund af kundens faktiske forbrug i kvartalet, og acontofakturerer for det kommende kvartal. Elleverandøren fakturerer erhvervskunder månedsvis bagud, på baggrund af kundens faktiske forbrug i perioden. En gang årligt laves en årsopgørelse.

  Fortrydelsesret

  Kunden kan træde tilbage fra aftalen i 14 dage fra aftalens indgåelse. Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Elleverandøren om, at Kunden ønsker at fortryde aftalen.

  Kunden kan vælge at benytte standardformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

  Har Kunden anmodet Elleverandøren om leveringsstart inden udløbet af fortrydelsesretten, og vælger Kunden at udnytte retten til at fortryde aftalen, er Elleverandøren berettiget til at opkræve betaling for den elektricitet, der er leveret, inden aftalen blev bragt til ophør.

  Fraflytning

  Hvis Kunden flytter, fortsætter Aftalen på den nye adresse. Flytning skal derfor meddeles til Elleverandøren senest 14 dage før flyttedagen. Flytning til et andet netområde vil dog kunne indebære ændring af den samlede pris pr. kWh. Hvis aftalen af tekniske årsager ikke kan flyttes helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af kunden.

  Slutafregning

  I tilfælde af Aftalens ophør er Elleverandøren forpligtet til at fremsende en slutafregning til Kunden inden 6 uger fra ophør

  Du accepterer aftalen om levering af el samt Samstrøms almindelige betingelser for salg af el

  AFTALETEKST - REN SPAR

  Der er indgået aftale om levering af el mellem:

  Samstrøm A/S
  CVR-nr. 36054697
  Europavej 2
  7430 Ikast
  (herefter ”Elleverandøren”)

  og

  Kund (en/erne) på den indtastede adresse
  (herefter ”Kunden”)

  med start snarest muligt efter aftalens indgåelse.

  Det valgte elprodukt er: Samstrøm REN SPAR

  Produktets pris: Afregning til spotprisen på Nord Pool (variabel pris). Overstiger forbruget 25.000 kWh om året overgår kontrakten til en REN SPOT-aftale og vil blive afregnet efter betingelserne for dette produkt.

  Herudover køber Elleverandøren net- og systemydelser af Kundens Netselskab og Energinet og fakturerer Kunden for levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser (transport), elafgifter mv. i henhold til enhver tid gældende priser.

  Abonnementspris: 36,25 kr. pr. måned pr. leveringsadresse

  Aftalens ophør: Aftalen kan opsiges med dags varsel, og der er ingen bindingsperiode. Herudover har Kunden en lovbestemt fortrydelsesret, som kan anvendes 14 dage efter indgåelsen af nærværende aftale.

  Leveringsbetingelser

  De almindelige betingelser for Samstrøm A/S ved salg af produktet Samstrøm REN SPOT og Samstrøm REN SPAR (herefter ”Leveringsbetingelserne”) udgør en integreret del af aftalen. De til enhver tid gældende regler kan findes ved at klikke på linket her.

  Elleverandøren forbeholder sig retten til at varsle ændringer i aftalens vilkår og Leveringsbetingelserne i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. Leveringsbetingelserne afsnit 13 (Ikrafttrædelse og ændringer). Alle ændringer til ugunst for Kunden skal adviseres individuelt med mindst 3 måneders forudgående varsel.

  Oplysning om Elleverandørens til enhver tid gældende priser og gebyrer kan findes på hjemmesiden www.samstrom.dk/produkter/.

  Opmærksomheden henledes på, at Kunden tillige står i et aftaleforhold til sit lokale Netselskab i overensstemmelse med Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser, jf. Leveringsbetingelsernes afsnit 2 (Forholdet mellem Kunden og Netselskabet).

  Fakturering

  Elleverandøren fakturerer privatkunder bagud pr kvartal på baggrund af kundens faktiske forbrug i kvartalet, og acontofakturerer for det kommende kvartal. Elleverandøren fakturerer erhvervskunder månedsvis bagud, på baggrund af kundens faktiske forbrug i perioden. En gang årligt laves en årsopgørelse.

  Fortrydelsesret

  Kunden kan træde tilbage fra aftalen i 14 dage fra aftalens indgåelse. Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Elleverandøren om, at Kunden ønsker at fortryde aftalen.

  Kunden kan vælge at benytte standardformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

  Har Kunden anmodet Elleverandøren om leveringsstart inden udløbet af fortrydelsesretten, og vælger Kunden at udnytte retten til at fortryde aftalen, er Elleverandøren berettiget til at opkræve betaling for den elektricitet, der er leveret, inden aftalen blev bragt til ophør.

  Fraflytning

  Hvis Kunden flytter, fortsætter Aftalen på den nye adresse. Flytning skal derfor meddeles til Elleverandøren senest 14 dage før flyttedagen. Flytning til et andet netområde vil dog kunne indebære ændring af den samlede pris pr. kWh. Hvis aftalen af tekniske årsager ikke kan flyttes helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af kunden.

  Slutafregning

  I tilfælde af Aftalens ophør er Elleverandøren forpligtet til at fremsende en slutafregning til Kunden inden 6 uger fra ophør.

  Du accepterer aftalen om levering af el samt Samstrøms almindelige betingelser for salg af el